Potřebujete zajistit dopravní značení? Obraťte se na TOP ZNAK

Společnost působí na českém trhu již velmi dlouhou dobu. Díky tomu měla možnost podílet se na celé řadě významných staveb a projektů a to jak na území Prahy, tak i mimo něj. Tento mladý a velmi flexibilní tým má ve svém oboru vysokou praxi, jejíž poznatky uplatňuje ve svých aktivitách.

Náplň práce společnosti

Náplní práce společnosti je dopravní značení Praha – prodej, pronájem a montáž dopravního značení a to včetně příslušenství, sklopných parkovacích zábran a sloupků, baliset nebo dopravních zrcadel a zpomalovacích prahů. Vodorovné dopravní značení zajišťuje ručním i strojovým způsobem. Můžete si objednat kompletní zabezpečení dopravních uzavírek, výkopů a záborů a to malého, ale i velkého rozsahu. Součástí nabídky jsou také světelná signalizace a semafory pro kyvadlové řízení dopravy. Zaměstnanci společnosti zajistí projekty dopravně inženýrského opatření. Samozřejmostí je jejich projednání a získání souhlasu na příslušných úřadech a PČR.

Podrobněji ke službám

Společnost TOP ZNAK nabízí pronájem, prodej, instalace, aplikace a návrhy DIO.

Co se prodeje týká, jedná se o dopravní značení a příslušenství k němu potřebné. Zakoupit si můžete také dopravní zařízení, dopravní zrcadla parkovací zábrany, balisety nebo zpomalovací a vodící prahy, retardéry. K pronájmu se nabízejí přechodové dopravní značení včetně potřebného příslušenství, dopravní zařízení, přechodové vodorovné dopravní značení, plastová svodidla, lávky určené pro pěší nebo světelná signalizace. Nainstalovat si můžete nechat dopravní značení a zařízení, dopravní zrcadla, zpomalovací a vodící prahy a retardéry, parkovací zábrany a sloupky nebo balisety. Samozřejmostí je aplikace vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení Z9 nebo symbolů a čísel různých velikostí.

Podrobnosti a možnosti objednání jednotlivých služeb naleznete na https://www.topznak.cz.